FREDAGSBØNN

For å delta på fredagsbønn i Al rahma Islamic Center må du registrere deg.
Dette er krav stilt av myndighetene av smittevernsårsaker, og gjelder inntil vi får annen beskjed. 
Det er gratis å registere seg. Hvis du registrerer deg på nett er du sikret plass og det blir mindre kø og forsinkelser når du ankommer. 
Det er iverksatt flere smittevernstiltak i Al rahma Islamic Center. Blant annet gjelder:

Alle besøkende må

 

  1.  Benytte hånsprit

  2. Gjør wudho hjemme

  3. Ta med eget bønneteppe        

  4. Hold 1 meters avstand til alle

  5. Følg pålegg fra de ansvarlige

  6. Bruke munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand

De ansvarlige beholder retten til å avvise de som ikke forholder seg til reglene.

Registrer deg for fredagsbønn her nede: 

Dørene holdes stengt under jamat

Alle må bruke munnbind på fredagsbønn

Anthon Walles vei 36
1337 SANDVIKA

+4740192992

alrahmaislamic@gmail.com